Foder

HundfoderKattfoder FXDVeterinärbilen är återförsäljare av Specific™ Hund och Kattfoder, foder som säljs endast av veterinärer.
 
Specific foder finns för friska djur i alla livsstadier, samt dietfoder för djur med olika sjukdomar.
 
Beställning sker vid hembesök, via telefon eller mail och fodret levereras hem till dig.