Om veterinärbilen

Enklare för dig och enklare för ditt djur

Veterinären kommer hem till dig på tider som passar dig, även vardagskvällar och dagtid på lördagar. Du behöver inte åka bil med ditt djur eller ha det mindre djuret i en bur. Ditt djur slipper bli stressat av besök på en klinik där lukter och kontakt med andra djur kan vara påfrestande. Istället blir ditt djur undersökt och behandlat i sin trygga hemmiljö. Hembesök sker utan merkostnad.

Rådgivning och uppföljning

Du är självklart alltid välkommen att ringa för rådfrågning om ditt djur både före och efter besök.
Ring istället för att skicka mail, så att du kan få svar direkt.

Om det behövs görs alltid uppföljning av ditt djurs behandling och tillstånd genom att veterinären ringer upp dig några dagar efter besöket.

 

Akuta fall

Akuta fall hänvisas till Universitetsdjursjukhuset i Uppsala, tel 018-67 26 80
eller Djursjukhuset Albano, tel 08-505 303 00